seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Årsmøte 29. november 2017
på Hetland Videregående skole

 Saksliste:

1. Åpning ved formann Harald Krohn-Pettersen
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Valg
7. Skifondet sin beretning og regnskap
8. Behandling av innkomne forslag

 

Styret har i 2017 bestått av:

Formann:               Harald Krohn-Pettersen
Kasserer:                Bodil Skadsem Høiland
Sekretær:               Else Jonnie Trones Bråstein
Styremedlemmer:   Nils Bøe
                              Johnny André Garstad
                              Olav Hagland

Revisor:                 Bjarne Asheim

Valgkomite:           Leder Ivar Kloster
                             Sverre Vatland
                             Johannes Helland

__________ // __________ // __________ // __________ // __________ // __________

Fondskomité:    Leder Jostein Tunheim
                         Gunnar Eiterjord
                         Eirik Larsson

Redaktør web:    Johnny André Garstad

Reisekomite:      Leder Harald Krohn-Pettersen
                         Nils Bøe

__________ // __________ // __________ // __________ // __________ // __________

 

Æresmedlemmer:    Kjellaug Lund
                              Sverre Vatland
                              Magne Westerheim
                              Svein Gloslie
                              Lars Ove Lund
                              Else Jonnie Trones Bråstein

 

Årsberetning 2017:

Et godt arbeidsår er over for TURRENNKLUBBEN ROGALAND. Aktivitetene er avviklet innenfor de rammer som ble besluttet på siste årsmøte.
Det har i løpet av året vært avholdt 8 styremøter og årsmøte 15. november 2016.

 

Økonomi: 

Turrennklubben Rogaland har i år hatt positiv, men beskjeden økonomisk utvikling i regnskapsperioden som går fra 15.10.2016 til 15.10.2017. Resultat før finans viser et overskudd på kr. 6.085,-
Likviditeten er god. Det er budsjettert med et underskudd på kr. 30.000,- for neste periode 2018.

 

Sesilåmi:

Johnny André Garstad har i år vært Turrennklubben sin representant i hovedstyret til Sesilåmikomitéen. Styret har høstet god erfaring med å være representert i Sesi-komitéen og derved ha et medlem med i organet hvor beslutninger vedr Sesilåmi blir fattet.
Turrennklubben organiserte også i år transport og overnatting . Vi overnattet ca 100 personer på hhvis Brokke og Setesdal Hotell, Bygland. Vi hadde 3 busser, 2 til overnattingssted og en transportbuss.

 

Sandnes Arena - rulleskianlegg i Melshei:

Turrennklubben er inne på eiersiden med andel aksjekapital på kr 75.000. I tillegg til aksjekapitalen har Turrennklubben støttet planlagt bygg med kr 50.000,-.

Ved flere anledninger har Turrennklubben vært med på dugnader i forkant av åpningen av anlegget.
Johnny André Garstad er Turrennklubben sin representant og møter i Sandnes Arena sine styremøter.

 

Aktiviteter i 2017:

DATO          AKTIVITET                                                  LEDER
20.-22. jan   Familieskisamling på Ådneram                   Johnny André
29. januar     Tur til Marcialonga                                     Johnny André
04. februar    Skiteknikk-kurs                                         Instruktør Frank Tore Berntsen Nils
11. februar     Tur til Toblac                                             Nils
05. mars        Tur til Vasaloppet                                      Nils
11. mars         Sesilåmi                                                     Else Jonnie
18. mars         Tur til Birkebeinerrennet                           PWT
07. nov          Temakveld med overlege/spes Stein Ørn    Nils
29. nov          Årsmøte                                                    Styret

 

Øvrige aktiviteter i arbeidsåret 2016–2017:

Hjemmesiden www.turrennklubben.no :
Ansvarlig redaktør er Johnny André Garstad og medarbeider Harald Krohn-Pettersen. WEB- ansvarlig er Arild Toft.

 

Fellestrening:

Barmarkstrening hver mandag kl 18:00 ved Ullanhaugtårnet, Sørmarka. Leder er Siri Pettersen Robberstad. Les mer på www.turrennklubben.no

 

Turrennkarusellen:

Første renn var i 2010. Her er oversikt over rennene som har vært:
Nr     ÅR      NAVN                       LAND
1       2010   Marcialonga             Italia
2       2011   Tartu Maraton          Estland
3       2012   Transjurasienne        Frankrike
4       2013   Dolomitten Lauf       Østerrike
5       2014   Svalbard Maraton     Norge
6       2015   Birkebeinerrennet     Norge
7       2016   Sesilåmi                   Norge
8       2017   Toblac                      Italia

 

Turrennklubbens Skifond- tildeling i 2017:

I 2016 gikk tildelingen til Figgjo IL langrenn og skiskyting og Matningsdal IL langrenn med kr 5,000,- til hver. Tildelingen for 2017 blir gjort uken før årsmøtet og kunngjøres på årsmøtet.

 

Valg 2017

Styreverv som er på valg på årsmøtet 2017:

Formann:       Harald Krohn-Pettersen på valg (1år)
Kasserer:        Bodil Skadsem Høiland på valg (2år)
Sekretær:       Else Jonnie Trones Bråstein på valg (2år)

Revisor:          Bjarne Asheim på valg (1år)

Valgkomitè:    Leder Ivar Kloster på valg (2år)
                      Johannes Helland på valg (2år)

Medlemmene i fondskomiteen velges for tre år om gangen, en representant skiftes ut hvert år.

Fondskomité:  Leder Jostein Tunheim på valg (3år)


Stavanger den 29. nov 2017

Harald Krohn-Pettersen - Bodil Skadsem Høiland - Else Jonnie Trones Bråstein -

Johnny André Garstad - Nils Bøe - Olav Hagland