Sesilåmi 2019

sesi 2019

Bestill - transport (link) / info (link)
Bestill - overnatting (link)

Familietur 2019

familietur2019a

Påmelding for Familieturen 2019 er nå stengt.

Protokoll

Årsmøte 2017

 

Årsmøtet ble avholdt onsdag den 29. november 2017 kl 19.00 på Hetland VGS

 

Fra styret møtte: Harald Krohn-Pettersen, Else Jonnie Trones Bråstein, Johnny André Garstad og Olav Hagland

Meldt forfall: Bodil S. Høiland og Nils Bøe

Det var 16 frammøtte.

 

Formann Harald ønsket velkommen.

Årsmøtet begynte kl 19.00. Møteslutt kl 20.30. Frukt ble servert.

Åpning: Årsmøtet ble åpnet av formann Harald Krohn-Pettersen.
Møteleder: Harald Krohn-Pettersen ble foreslått og valgt med akklamasjon.
Referent: Else Jonnie Trones Bråstein ble foreslått og valgt med aklamasjon.

Dagsorden: Ble godkjent uten merknader.

Årsberetning: Harald Krohn-Pettersen refererte fra styrets årsberetning.
Årsberetningen ble godkjent.

Regnskap: Regnskapet og budsjett ble gjennomgått av formann Harald og godkjent.

Valg: Valgkomiteens innstilling ble opplest av Else Jonnie og følgende posisjoner ble besatt:

Formann: Johnny Garstad valgt ved aklamasjon for 1 år
Kasserer: Bodil Skadsem Høiland gjv ved aklamasjon for 2 år
Sekretær: Else Jonnie Trones Bråstein gjv ved aklamasjon for 2 år
Styremedlem: Ulf Olsen valgt ved aklamasjon for 2 år
Valgkomitè: Harald Krohn Pettersen valgt ved aklamasjon for 2 år
Carl Petter Osmundsen valgt ved aklamasjon for 2 år
Fondskomitè: Jostein Tunheim valgt ved aklamasjon for 3 år
Revisor: Johannes Helland valgt ved aklamasjon for 1 år

Skifondet: Jostein Tunheim orienterte om Skifondet. Årets tildeling pål kr 10,000,- ble tildelt Suldal IL ski jr.

Årsmøtesak: Harald og Johnny informerte om bruk, drift og videre planer for Sandnes Arena, Melshei

Eventuelt: Ingen innkomne forslag

 

Etter valget ser styret og øvrige tillitsverv for 2018 slik ut:

Formann: Johnny Garstad
Kasserer: Bodil Skadsem Høiland
Sekretær: Else Jonnie Trones Bråstein
Styremedlem: Nils Ragnar Bøe
Styremedlem: Olav Hagland
Styremedlem: Ulf Olsen

Revisor: Johannes Helland

Valgkomité: Formann Harald Krohn Pettersen
                   Sverre Vatland
                   Carl Petter Osmundsen

Fondskomitè: Formann Jostein Tunheim
                      Gunnar Eiterjord
                      Eirik Larsson

Redaktør WEB: Johnny Garstad

Reisekomite: Nils Ragnar Bøe

 

Sandnes den 29. november 2017
Turrennklubben Rogaland
Else Jonnie Trones Bråstein
Sekr/referent

Samarbeidspartnere

pwt

sira kvina

tengesdal2

lmr

rogaland

belltech

hetland

magneten

bjelland1

kannik