seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Møte nr 02-2016

Styremøte den 23. februar 2016 kl 17,00 på Jåttå VGS

         Fra styret:        Harald Krohn-Pettersen, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Johnny Andre Garstad, Siri Pettersen Robberstad

Meldt forfall:   Bodil Skadsem Høiland,

Sak 01-16      Gjennomgang forrige møte

         Gjennomgang ved Harald.   Ok.  Siri legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-16       Økonomi

                        Kasserer meldt forfall. Bodil sjekker innbetaling fra Cotech as.                    

Sak 03-16      Hjemmesiden - Turrennklubben.no

                        Siri legger inn protokoll årsmøte og regnskap 2015.

Sak 04-16       Sesilåmi 12. mars 2016

        Påmeldte til overnatt pr dato 73 stk. Else Jonnie lager info til sjåfører og bussguider. Holder overnattingssteder oppdatert på antall og ordner forskuddsbet til disse. Finnøy Buss kjører iflg tilbud.

Sak 05-16       Marcialonga 31. jan 2016

                        Meget vellykket opplegg. Dette gjentas sammen med PWT i 2017.

Sak 06-16       Vasaloppet 6. mars 2016

                        Vi har 40 plasser til rådighet. 39 er påmeldt til nå. Nils er reiseleder.

Sak 07-16       Birken 19. mars 2016

                        Opplegg sammen med PWT. 6 stk påmeldt pr dato.

Sak 08-16       Årshjul

                        Ny info vedr årshjul sendes som tekst på epost til Else Jonnie.

Sak 09-16       Ådneram

                        42 stk var med på en vellykket samling. Jonny Andre lager regnskap til neste styremøte.

Sak 10-16       Temakveld nov 2016

                        Harald retter forespørsel til Thor Grotaas.

Sak 11-16       Skiteknikkurs 13. febr 2016

                        Antall påmeldte ble dekket av en kursdag. Grunnet dyrt opplegg vil Turrennklubben vurdere alternativt opplegg i 2017.

Sak 12-16       Annonser hjemmeside

                        Else Jonnie fakturer web annonser 2016. Pr dato 14 stk a kr 2000

Sak 13-16       Eventuelt

                        Neste styremøte 12. april 2016 kl 18,00 på Jåttå vgs.

   Sandnes den 19. jan 2016

   Turennklubben i Rogaland      

   Else Jonnie Trones Bråstein

   sekr