seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her


Møte nr 01-2016

Styremøte den 19.jan 2016 kl 18,00 på Jåttå VGS

        Fra styret:    Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Johnny Andre Garstad, Siri Pettersen Robberstad

        Meldt forfall:  

Sak 01-16       Gjennomgang forrige møte

                       Gjennomgang ved Harald.  Ok.  Siri legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-16       Økonomi

                        Beholdning dd kr 723,000,-,-

                       

Sak 03-16       Hjemmesiden - Turrennklubben.no

                       Siri legger inn protokoll årsmøte og regnskap 2015

Sak 04-16       Sesilåmi 2016 – 12,mars

        Else Jonnie sender påminnelse om overnatting til medlemmer. Harald har bestilt bussbilletter. Leveres til Ålgård Sport, Hetland Sport og    Intersport Østervåg   primo februar.

Sak 05-16       Marcialonga 2016

                        Det er påmeldt 75 stk for 2016. Harald og Johnny Andre er reiseledere.

Sak 06-16       Vasaloppet 2016

                        Vi har 40 plasser til rådighet. 39 er påmeldt til nå. Nils er reiseleder

Sak 07-16      Birken 2016

                        Vi gjentar samme opplegg som 2015 og Harald annonserer. 6 stk påmeldt pr dato.

Sak 08-16       Årshjul

                        Ny info vedr årshjul sendes som tekst på epost til Else Jonnie.

Sak 09-16       Ådneram

                        Samlingen 22-24 jan 2016. Johnny Andre og Jorlaug er ansvarlig for opplegg. Johnny Andre setter opp budsjett for 2016. Pris pr deltaker skal dekke all innkjøp til mat. Turrennklubben dekker leie. 45 personer er påmeldt. Regnskap 2015 ok.

Sak 10-16       Temakveld nov 2016

                        Foredragsholder må finnes allerede nå. Forslag til neste møte.

Sak 11-16       Skiteknikkurs 10-11 febr 2016

                        Som før på Tjørhom Grendehus. Ørjan er instruktør. Det serveres varm mat og vafler. Nils og Harald bestiller. Pris pr deltaker settes til kr 100,- som dekker mat.

Sak 12-16       Annonser hjemmeside

                       One way blir kontaktet vedr annonse på hjemmeside i 2016. Else Jonnie lager lager ny oversikt for 2016.

Sak 13-16       Eventuelt

                        a. Det ble arrangert innetrening på Arena Sportsenter, Jåttåvågen onsdag den 6. jan. 25 stk møtte til sirkeltrening. Vedtak: Det betales kr 15,000 for 10 treningskvelder fordelt på 10 innbetalinger.

                        b. Turrennklubben er invitert til styremøte i Sandnes Arena. Turrennklubben er engasjert i egenskap av innbetalt andel av aksjekapital.

                        Neste styremøte 23. februar 2016 kl 17,00 på Jåttå vgs.

 

   Sandnes den 19. jan 2016

   Turennklubben i Rogaland      

   Else Jonnie Trones Bråstein

   sekr