seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Protokoll

Møte nr 03-2015

Styremøte den 19.mai 2015 kl 18,00 på Jåttå VGS

Fra styret:        Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Johnny Andre Garstad

Meldt forfall:   Siri Pettersen Robberstad

Sak 01-15 Gjennomgang forrige møte 

        Gjennomgang ved Harald.   Ok.  Siri legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-15       Økonomi

                        Beholdning dd kr 703 000,-

Sak 03-15       Hjemmesiden - Turrennklubben.no

                        Formann Harald oppdaterer vedr turer 2016.

Sak 04-15       Sesilåmi 2015

        Evalueringsmøte i Sesilåmikomiteen er 9.juni 2015. Formann Harald reiser til møte.

        Dato Sesilåmi 2016 er 12. mars.

Sak 05-15     Marcialonga 2016

                      Vi har 100 plasser til rådighet. Det er til nå påmeldt ca 65 stk.

Sak 06-15     Vasaloppet 2016

                      Det er åpnet for påmelding til formann Harald

Sak 07-15     Birken 2016

                     Vi gjentar samme opplegg som 2015.

Sak 08-15     Årshjul

                      Ingen nye rutiner. Evnt ny info vedr årshjul sendes som tekst på epost til Else Jonnie.

Sak 09-15       Styreweb

Sak 10-15       Ådneram

                        Johnny Andre ordner regnskap 2015 til neste møte. Dette legges til grunn for planlegging 2016.

Sak 11-15       PWT avtale

                        Samarbeidsavtale vedr reiser f.o.m 2016 er nå godkjent og signert av begge parter.

Sak 12-15       Annonser på hjemmeside

                        Det mangler fortsatt bekreftelse på enkelte annonsører. Disse kontaktes og tilbakemelding gis Else Jonnie som fakturerer for 2016.

Sak 12-15       Eventuelt

                        Som foredragsholder til temamøte i nov 2015 foreslåes Håvard Tjørhom. Harald forespør.

                       Til Turrennkarusellen 2016 foreslåes Engardin Skimaraton. Alternativt Kønig Ludvig

 

                        Neste styremøte 25. august 2015 kl 18,00 på Jåttå vgs.

     Sandnes den 17.3.2015

     Turennklubben i Rogaland       Else Jonnie Trones Bråstein - sekr