seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Møte nr 03-2016

Styremøte den 12. april 2016 kl 17,00 på Jåttå VGS

Fra styret:        Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Johnny Andre Garstad, Siri Pettersen Robberstad

Meldt forfall:

Sak 01-16   Gjennomgang forrige møte

Gjennomgang ved Harald.   Ok.  Siri legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-16   Økonomi

                    Beholdning pr dato 700,000,-. Vi mangler innbet fra PWT vedr andel av turer.

Sak 03-16   Hjemmesiden - Turrennklubben.no

                   Ajourføres jevnlig. Harald legger ut info vedr temakveld i nov 2016

Sak 04-16   Sesilåmi 12. mars 2016

    Vi hadde totalt 99 stk til overnatting og middag. Overnatt sted var KVS, Brakkerigg Brokke og 2 stk hytter på Brokke. Regnskap vedr overnatt og buss er framlagt og godkjent.

Sak 05-16   Vasaloppet 6. mars 2016

                    Gjennomført og 100 % vellykket. Takk til Nils som eminent reiseleder.

Sak 06-16   Birken 19. mars 2016

                    Gjennomført med beskjeden deltakelse fra Turrennklubben

Sak 07-16   Utenlandstur 2017

                    Det er forslag til tur til Toblach sammen med PWT. Det legges langsiktid plan for                          utenlandsturer på neste møte

Sak 08-16   Ådneram 22.-24. jan

                    Regnskap2016 og budsjett 2017 er framlagt og godkjent. Underskudd på kr 2,800 dekkes                        av Turrennklubben.

Sak 09-16   Temakveld nov 2016

                    Thor Grotaas har takket ja til å komme den 10. nov 2016. Avtalt honorar kr 6,000,-. Turrennklubben dekker alle reiseutgifter. Det serveres pizza som før og kr 100,- i inngangspenger. Åpent for alle.

Sak 10-16   Årshjul

                    Vedlikehold sendes Else Jonnie på e-post

Sak 11-16   Dekkes av sak 07-16

Sak 12-16   Annonser hjemmeside

                    Else Jonnie venter på svar vedr annonse fra One Way

Sak 13-16   Eventuelt

                    Harald er styremedlem og Nils vara i Melshei Skiskytterlag. Vår andel aksjekapital er  kr 75,000,-

                    Neste styremøte ultimo aug 2016 kl 18,00 på Jåttå vgs.

 

Sandnes den 12.april 2016

Turennklubben i Rogaland

Else Jonnie Trones Bråstein -   sekr