seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Møte nr 05-2016

Styremøte den 25. okt 2016 kl 17,00 på Jåttå VGS

Fra styret:        Harald Krohn-Pettersen, Else Jonnie Trones Bråstein, Johnny Andre Garstad, Siri Pettersen Robberstad

Meldt forfall:   Bodil Skadsem Høiland, Nils Bøe

 

Sak 01-16       Gjennomgang forrige møte

         Gjennomgang ved Harald.   Ok.  Siri legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-16       Økonomi

                        Kasserer mangler

                       

Sak 03-16       Hjemmesiden - Turrennklubben.no

                        Ajourføres jevnlig. Harald legger inn vedr renn til Marcialonga, Vasaloppet, Toblac

Sak 04-16       Sesilåmi 11. mars 2017

         Vi viderefører opplegg i 2017. Else Jonnie henter inn tilbud på buss.. Prøver å få flere hytter ved start. Beholder KVS

Sak 05-16       Vasaloppet 5. mars 2017

                        Samme opplegg som 2016. Få påmeldte til nå. Nils er reiseleder.

Sak 06-16      Birken 18. mars 2017

                       Vi beholder tilbudet, men ingen påmeldte til nå.

Sak 07-16      Toblac 2017

                        Det er få påmeldte til nå.

Sak 08-16       Utenlandsturer 5-års plan

                        Langsiktig plan for utenlandsturer utsettes til neste møte.

Sak 09-16       Temakveld 10. nov 2016 kl 16,00

                        Else Jonnie henter Thor Gotaas kl 16,00. Det serveres pizza som før og kr 100,- i inngangspenger. Else Jonnie kjøper bok, Rogaland i bilder. Åpent for alle.

Sak 10-16       Årshjul

                        Vedlikehold sendes Else Jonnie på e-post

Sak 11-16       Årsmøte 15. nov 2016 kl 19,00

                        Else Jonnie sender innkalling til medlemmene og kontakter Hetland Sport. Kaffe og frukt.

Sak 12-16       Annonser hjemmeside

                        Else Jonnie venter på svar vedr annonse fra One Way

Sak 13-16       Eventuelt

                        Kristof Nasilowski har prototype til blakett vedr Turrennkarusellen. Else Jonnie har  kontaktet familien og avventer svar vedr kjøp av prototype. Styret diskuterte ny

                        runde med styrketrening på Arena i nov, des og jan. Harald sjekker.

                       Neste styremøte primo des 2016 kl 18,00

   Sandnes den 25.okt 2016

   Turennklubben i Rogaland

   Else Jonnie Trones Bråstein - sekr