seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Møte nr 06-2016

Styremøte den 17. jan 2017 kl 18.00 på Jåttå VGS

Fra styret:         Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Johnny Andre Garstad, Olav Hagland

Meldt forfall:   

Sak 01-17         Gjennomgang forrige møte

                          Gjennomgang ved Harald. Ok. Harald legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-17         Økonomi   

                         Beholdning kr 757.000, -

                       

Sak 03-17        Hjemmesiden - Turrennklubben.no

                        Harald er kontaktperson. Webansvarlig Arild kan kontaktes av alle i styret ved behov.

 

Sak 04-17        Sesilåmi 11. mars 2017

                         Vi har nå 4 hytter a 10 senger på Brokke.  I tillegg 14 senger på Turistheimen Ose og 50 på Setesdal Hotell.  Tilbud buss mottatt fra Haga, Finnøy og Frafjord.  Nils bestiller 300 billetter.

 

Sak 05-17        Vasaloppet 5. mars 2017

                         26 påmeldte til nå. Nils er reiseleder.

 

 Sak 06-17       Birken 18. mars 2017

                         Vi beholder tilbudet, men ingen påmeldte til nå. Evt. nye går direkte til PWT.

 

Sak 07-17        Marcialonga 29.01.17 Toblach 11,2,2017

                        Marcialonga 32 påmeldte. Johnny Andre er reiseleder. 14 påmeldte til Toblach. Reiseleder Nils

 

Sak 08-17        Utenlandsturer 3-års plan

                        I 2018 går turen til Engardin, Sveits.  Vedr 2019 – Nils konf. med Jens PWT.

 

Sak 09-17         Skiteknikk kurs 4.febr.

                         11 stk påmeldt pr i dag.  Håper på noen flere.  Tjørhom Grendehus er reservert.  Nils bestiller mat og er ansvarlig for kurset. Skiinstruktør er Frank Tore Berntsen.

 

Sak 10-17        Ådneram 20.-22. jan

                        Det er påmeldt 35 stk. Vi legger påminnelse som nyhetsbrev. Johnny Andre er turleder.

 

Sak 11-17        Valgkomite

                        Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte i mai 2017.  Årsmøte må foreta valg av 2

                        medlemmer i valgkomiteen som var på valg i nov 2016. Styret finner og spør kandidater.

 

Sak 12-16        Annonser hjemmeside

                        Else Jonnie sender oppdatert liste. Harald's kontakter fordeles til andre. Nils ordner OneWay.

 

Sak 13-16        Turrennkarusellen      

                        Styret takker nei til pris for blakettform fra Nasilowski.  Else Jonnie informerer. Nils sjekker ny leverandør.

 

Sak 14-16        Egenkapital

                        Utsettes til neste styremøte.

 

Sak 15-16         Eventuelt        

 

Sandnes den 29. nov. 2016

Turennklubben Rogaland