seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Protokoll

Møte nr 01-2017

Styremøte den 17.  januar 2017 kl 18.00 på Jåttå VGS

Fra styret: Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Johnny Andre Garstad, Olav Hagland

Meldt forfall: Ingen

 

Sak 01-17 Gjennomgang forrige møte
Gjennomgang ved Harald. Ok. Harald legger dagens referat på hjemmeside

Sak 02-17 Økonomi
Beholdning kr 757.000,-

Sak 03-17 Hjemmesiden - Turrennklubben.no
Harald er kontaktperson. Webansvarlig Arild kan kontaktes av alle i styret ved behov.

Sak 04-17 Sesilåmi 11. mars 2017
Vi har nå 4 hytter a 10 senger på Brokke. I tillegg 14 senger på Turistheimen Ose og 50 på Setesdal Hotell. Tilbud buss mottatt fra Haga, Finnøy og Frafjord. Nils bestiller 300 billetter.

Sak 05-17 Vasaloppet 5. mars 2017
26 påmeldte til nå. Nils er reiseleder.

Sak 06-17 Birken 18. mars 2017
Vi beholder tilbudet, men ingen påmeldte til nå. Evnt nye går direkte til PWT.

Sak 07-17 Marcialonga 29.01.2017 og Toblac 11.02.2017
Marcialonga 32 påmeldte. Johnny Andre er reiseleder. 14 påmeldte til Toblac. Reiseleder Nils

Sak 08-17 Utenlandsturer 3-års plan
I 2018 går turen til Engardin, Sveits. Vedr 2019 – Nils konf med Jens PWT.

Sak 09-17 Skiteknikk kurs 4. febr.
11 stk påmeldt pr i dag. Håper på noen flere. Tjørhom Grendehus er reservert. Nils bestiller mat og er ansvarlig for kurset. Skiinstruktør er Frank Tore Berntsen.

Sak 10-17 Ådneram 20.-22. jan
Det er påmeldt 35 stk. Vi legger påminnelse som nyhetsbrev. Johnny André er turleder.

Sak 11-17 Valgkomite
Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte i mai 2017. Årsmøte må foreta valg av 2 medlemmer i valgkomiteen som var på valg i nov 2016. Styret finner og spør kandidater.

Sak 12-17 Annonser hjemmeside
Else Jonnie sender oppdatert liste. Harald's kontakter fordeles til andre. Nils ordner OneWay.

Sak 13-17 Turrennkarusellen
Styret takker nei til pris for blakettform fra Nasilowski. Else Jonnie informerer. Nils sjekker ny leverandør.

Sak 14-17 Egenkapital
Utsettes til neste styremøte

Sak 15-17 Eventuelt

 

Sandnes den 17. januar 2017
Turennklubben Rogaland