seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Protokoll
Møte nr 02-2017

Styremøte den 28. febr 2017 kl 18.00 på Jåttå VGS

Fra styret: Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Johnny Andre Garstad, Olav Hagland

Meldt forfall: Ingen


Sak 01-17 Gjennomgang forrige møte
Gjennomgang ved Harald. Ok. Harald legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-17 Økonomi
Beholdning kr 750,000,-

Sak 03-17 Hjemmesiden - Turrennklubben.no
Harald er kontaktperson. Webansvarlig Arild kan kontaktes av alle i styret ved behov.

Sak 04-17 Sesilåmi 11. mars 2017
Vi har 4 hytter a 10 senger på Brokke. Sengene på Turistheimen Ose er avbestilt. 50 på Setesdal Hotell. Finnøy Buss kjører til Brokke. Billetter lagt ut for salg.

Sak 05-17 Vasaloppet 5. mars 2017
26 påmeldte til nå. Nils er reiseleder.

Sak 06-17 Birken 18. mars 2017
Vi beholder tilbudet, men ingen påmeldte til nå. Evnt nye går direkte til PWT.

Sak 07-17 Marcialonga 29.01.2017 og Toblac 11.02.2017
Johnny Andre er reiseleder til Marcialonga. Reiseleder Nils til Toblac

Sak 08-17 Utenlandsturer 3-års plan
I 2018 vurderes tur til Engardin, Sveits. Vedr 2019 – besluttes år for år.

Sak 09-17 Skiteknikk kurs 4. febr.
Kurset ble vellykket gjennomført. Skiinstruktør var Frank Tore Berntsen.

Sak 10-17 Ådneram 20.-22. jan
Familiesamling ble vellykket gjennomført. Johnny André var turleder. Han presenterer regnskap på neste møte.

Sak 11-17 Valgkomite
Valgkomiteen har fortsatt ikke presentert ny kandidat til formannsvervet. Harald fungerer til neste årsmøte i nov 2017.

Sak 12-17 Annonser hjemmeside
Else Jonnie sender oppdatert liste. Harald's kontakter fordeles til andre. Nils ordner OneWay.

Sak 13-17 Egenkapital
Utsettes til neste styremøte.

Sak 14-17 Eventuelt

Sandnes den 28. febr 2017
Turennklubben Rogaland