seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Protokoll
Møte nr 05-2017

Styremøte den 22. aug 2017 kl 18.00 i Seilforeningens lokale, Jåttåvågen

Fra styret: Harald Krohn-Pettersen, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Johnny Andre Garstad, Olav Hagland
Spes invitert: Ulf Olsen

Meldt forfall: Bodil Skadsem Høiland

 

Sak 01-17 Gjennomgang forrige møte
Gjennomgang ved Harald. Ok. Johnny legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-17 Økonomi
Kasserer mangler

Sak 03-17 Hjemmesiden - Turrennklubben.no
Johnny oppdaterer og legger inn alle årets styrereferater på hjemmeside. Arild Toft kan kontaktes av styret ved behov.

Sak 04-17 Sesilåmi 10. mars 2018
Vi organiserer Sesilåmi som tidligere. Else Jonnie kontakter samme 4 utleiere vedr hytter ved start som vi hadde i 2017. Prøver å få leie en hytte i tillegg. Kontakter også Knut Bygland vedr Setesdal Hotel. Ber om pris fra Finnøy Buss og Frafjord Bilruter.

Sak 05-17 Marcialonga 28. jan 2018
Det er reservert 30 senger for 2018. Olav mottar påmelding og er vår reiseleder. Ber PWT om pris og legger inn på webside.

Sak 06-17 Vasaloppet 4. mars 2018
Reserverer 30 senger for 2018. 14 påmeldt pr dd. Nils mottar påmelding og er vår reiseleder.

Sak 07-17 Birken 2018
Ikke opplegg i vår regi 2018.

Sak 08-17 Toblac 3. febr 2018
6 stk påmeldt pr dd. Nils mottar påmelding og er reiseleder.

Sak 09-17 Utenlandstur Engardin 2018
Renndato kolliderer med Sesilåmi. Utsettes derfor til 2019

Sak 10-17 Skiteknikk kurs 20. og evnt 21. jan 2018
Nils kontakter Audun Laugaland som ønskes som instruktør. Styret foreslår pris 6.000 for 1 dag og evnt 10.000,- hvis det blir 2 dager. Nils bestiller Tjørhom Grendehus.

Sak 11-17 Temakveld primo nov.
Nils forespør Stein Ørn om å være kveldens foredragsholder.

Sak 12-17 Årsmøte 29. nov på Hetland VGS
Johnny går inn som formann på årsmøte nov 2017. Styret vedtar å utvide styret med et varamedlem. Styret går inn for ett ekstra styremedlem som MÅ være en dame. Disse må valgkomiteen finne i god tid før årsmøtet. Styret må finne 2 medlemmer til valgkomiteen som var på valg i nov 2016, leder og ett medlem. I tillegg må en finne ett medlem som er på valg i 2017. Styret spør kandidater.

Sak 13-17 Ådneram 20. - 22. jan 2018
Johnny og Jorlaug organiserer familiehelg som før. Påmelding til Johnny.

Sak 14-17 Sandnes Arena – rulleskibane i Melshei
Turrenn klubben gjør følgende vedtak. Turrennklubben kjøper løypemeter for kr 50,000.
Johnny skaffer kontonummer for innbetaling av beløpet. Han avtaler også dato i sept for å arrangere rulleskikurs for medlemmer. Vi tilbyr kr 6.000 for et opplegg. Johnny sender tekst vedr info dato og info for kurset til Else Jonnie som sender nyhetsbrev til medlemmene.

Sak 15-17 Løypekjøring i Øvre Sirdal/Ådneram
Det er kommet forespørsel vedr tilskudd til løypekjøring i Årdnram. Else Jonnie innhenter mer info vedr opplegg i området. Saken drøftes på ny neste møte.

Sak 16-17 Annonser
Styret søker stadig etter nye annonsører. Ubetalte annonser er strøket på webside.

Sak 17-17 Egenkapital
Drøftes på neste møte pga tidsnød.

Sak 18-17 Eventuelt
Neste møte holdes på Gamlaverket, Sandnes

 

Sandnes den 22. aug 2017
Turennklubben Rogaland
Else Jonnie Trones Bråstein