seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Protokoll
Møte nr 06-2017

Styremøte den 30. okt 2017 kl 19,00 på Gamlaværket, Sandnes

Fra styret: Harald Krohn-Pettersen, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Johnny Andre Garstad, Olav Hagland
Spes invitert: Ulf Olsen
Meldt forfall:

Sak 01-17 Gjennomgang forrige møte
Gjennomgang ved Harald. Ok. Johnny legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-17 Økonomi
Beh kr 736'. Reiseoppgjør fra PWT mangler. Faktura vedr løypekjøp Sandnes Arena mangler. Johnny purrer på begge.

Sak 03-17 Hjemmesiden - Turrennklubben.no
Johnny oppdaterer og vedlikeholder. Arild Toft kan kontaktes av styret ved behov.

Sak 04-17 Sesilåmi 10. mars 2018
Vi organiserer Sesilåmi som tidligere. 4 utleiere fra 2017 har bekreftet utleie også 2018.
Prøver å få leie en hytte i tillegg. Knut Bygland har bekreftet inntil 100 senger i 2018. Pris for overnatting hos alle skal være den samme som 2017. Ber om pris vedr transport fra Finnøy Buss og Frafjord Bilruter.

Sak 05-17 Marcialonga 28. jan 2018
Det er reservert 30 senger for 2018. Olav mottar påmelding og er vår reiseleder. Pris kr 12.450,- + startnummer kr 450,-

Sak 06-17 Vasaloppet 4. mars 2018
Reservert 30 senger for 2018. 30 påmeldt pr dd. Nils mottar påmelding og er vår reiseleder.
.
Sak 07-17 Toblac 3. febr 2018
6 stk påmeldt pr dd. Nils mottar påmelding og er reiseleder.

Sak 08-17 Turrennkarusellen 2018
Turrennkarusellens renn i 2018 er Vasaloppet.

Sak 09-17 Skiteknikk kurs 20. og evnt 21. jan 2018
Audun Laugaland har akseptert å være instruktør og godtatt pris 6.000 for 1 dag og evnt 10.000,- hvis det blir 2 dager. Nils bestiller Tjørhom Grendehus.
Sak 10-17
Sak 10-17 Temakveld primo nov.
Stein Ørn er kveldens foredragsholder. 40 påmeldt pr dd. Else Jonnie sender påminnelse til medlemmer og kjøper frukt til frammøtte og blomster til foredragsholder. Styret møtet 17,30

Sak 11-17 Årsmøte 29. nov på Hetland VGS
Bodil la fram foreløpig regnskap. Foretar tilleggsposteringer og presenterer endelig regnskap så snart som mulig. Else Jonnie lager endelig årsmelding så snart regnskap foreligger. EJ sender årsmøteinnkalling til medlemmene.

Sak 12-17 Ådneram 19. - 21. jan 2018
Samlingen i 2018 blir holdt på Røde Kors huset på Sinnes. Johnny og Jolaug organiserer familiehelg som før. Påmelding til Johnny.

 

Sak 13-17 Sandnes Arena – rulleskibane i Melshei
Johnny informerte om treningstider og om mulig byggestart på hovedbygg i 2018.
Johnny skaffer kontonummer for innbetaling av beløpet. Han avtaler også dato for å arrangere rulleskikurs for medlemmer. Vi tilbyr kr 6.000 for et opplegg. Johnny sender tekst vedr info dato og info for kurset til Else Jonnie som sender nyhetsbrev til medlemmene.

Sak 14-17 Løypekjøring i Øvre Sirdal/Ådneram
Det er kommet forespørsel vedr tilskudd til løypekjøring i Ådneram. Styret vedtar å bidra med kr 2.000,- pr år i 2017 og 2018. Else Jonnie informerer rett mottaker.

Sak 15-17 Annonser
Styret søker stadig etter nye annonsører.

Sak 16-17 Egenkapital
Drøftes på neste møte pga tidsnød.

Sak 17-17 Eventuelt
Ulf hadde noen spørsmål vedr lisens. Dette blir sjekket og presentert på neste møte.
Styret diskuterte mulig tur til Skarverennet som 40-års feiring for Turrennklubben i 2018. Harald innhenter alle priser eks buss Stavanger-Voss og retur. Det siste sjekker Else Jonnie.

 

Sandnes den 29. oktober 2017
Turennklubben Rogaland
Else Jonnie Trones Bråstein