seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Protokoll

Møte nr 01-2018

Styremøte den 08. jan 2018 på Bråstein

Fra styret:         Johnny Garstad, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein,  Nils Bøe,  Olav Hagland, Ulf Olsen

 

Sak 01-18         Gjennomgang forrige møte.

                         Gjennomgang ved Johnny. Ok. Johnny legger dagens referat på hjemmeside.

 

Sak 02-18         Økonomi   

                        Beh kr 736'.

                       

Sak 03-18         Hjemmesiden - Turrennklubben.no

                        Johnny oppdaterer og vedlikeholder.  Arild Toft kan kontaktes av styret ved behov.

 

Sak 04-18         Sesilåmi 10. mars 2018

                         Vi organiserer Sesilåmi som tidligere. Knut Bygland har bekreftet inntil 130 senger i 2018.  Mottatt tilbud fra Finnøy Buss og Frafjord Bilruter.  Priser fra begge lik 2017.

                         Nils bestiller bussbilletter hos All Kopi. Pris skal være lik 2017, kr 650,-.

                         Ulf er Turrennklubbens representant i Sesilåmi sitt styre.  Han tar beslutninger på Turrennklubbens vegne.

 

Sak 05-18         Marcialonga 28. jan 2018

                         Det er reservert 30 senger for 2018.  Olav er reiseleder og har 25 påmeldte pr nå. Bestemannspremie droppes for samtlige renn.

 

Sak 06-18         Vasaloppet 4. mars 2018

                         Reservert 30 senger for 2018.  30 påmeldt pr dd, dvs fulltegnet. Nils er vår reiseleder.

.

 Sak 07-18        Toblac 3. febr 2018

                          Fortsatt ledige plasser.  Nils mottar påmelding og er reiseleder.

 

Sak 08-18         Familiesamling Sinnes 19.-.21. jan 2018

                         Arrangeres i år på Røde Kors huset på Sinnes.  Det blir mini skiinstruksjon ved Sinnes skole.

                         34 påmeldt pr dd.

 

Sak 09-18         Skiteknikk kurs 20. og evnt 21. jan 2018

                         Nils er kursansvarlig.  Johnny sender påminnelse via Styreweb til medlemmene.

           

Sak 10-18         Sandnes Arena – SA – rulleskibane i Melshei

                         Johnny ga generell info til styret.  En diskusjon i SA vedr retten til  reklamerettigheter.

 

Sak 11-18         Annonser

                         Styret søker stadig etter nye annonsører.

 

Sak 12-18         Egenkapital

                          Diskusjon vedr egenkapitalen legges på is, foreløpig

 

Sak 13-18         Eventuelt

                         40 års jubileum i år legges sammen med Temakveld i nov. Vi vil ha et utvidet arrangement med matservering. Sirdalsdagene i sept 2018.  Ulf kontakter Sirdalsferie vedr mer info.                                         Styret ser mulighet for stand sammen med Ørjan/Sesilåmi.  Nytt møte man 26.febr på Bråstein

 

                        Sandnes den 08. januar 2018

                        Turennklubben Rogaland