seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Protokoll

Møte nr 03-2018

Styremøte den 30. april 2018 på Bråstein

Fra styret:         Johnny Garstad, Else Jonnie Trones Bråstein,  Nils Bøe,  Olav Hagland, Ulf Olsen

Meldt fravær:    Bodil Skadsem Høiland,

 

Sak 01-18       Gjennomgang forrige møte

                        Gjennomgang ved Johnny. Ok.  Johnny legger dagens referat på hjemmeside.

 

Sak 02-18       Økonomi   

                        Vedr sak 5 forrige møte.  Fortsatt uoppgjort utlegg vedr Ulf og skipose.  Konf PWT. 

                        Det er diff kr 2000 i vår favør mellom avtalt og utbetalt beløp til Audun Laugaland/skikurs.

                        Bodil sjekker fakturert beløp.

                        Avtale med PWT vedr reise og økonomi går fra 2016 til og med 2020.

                       

Sak 03-18        Hjemmesiden - Turrennklubben.no

                        Johnny konferer Arild vedr fornyelse.  Infoboks vedr aktuelle renn på hjemmesiden. Facebook må oppdateres. Arild Toft kan kontaktes av styret ved behov.

 

Sak 04-18        Sesilåmi 2019

                         Art av bussbilletter 2019 vurderes.  Netthandel og direkte kjøp kun hos Hetland skal vurderes. Overnatting og busser som 2018.  Ulf reiser til møte i Sesilåmikomiteen ultimo mai.

 

Sak 05-18         Marcialonga 27.1.2019

                        Charter med PWT Svg – Gard  og videre.

 

Sak 06-18         Vasaloppet 3.3.2019

                        Gjennomføres som før med Nils som reiseleder.

.

 Sak 07-18      Skirenn utland 2019

                        Vurderes på neste møte. Forslag er Toblac, Engardin og åpent for andre.  Olav konf med PWT. Fri guide for Turrennklubben på utenlandsturer skal tas med som sak på årsmøte i nov. Olav lager retningslinjer for guide til utland. Disse presenteres på neste styremøte.

 

Sak 08-18        Familiesamling Sinnes 2019

                        Meget vellykket.  Regnskap i pluss med kr 1305,-.  Røde Kors hytten bestilles for 2019. Da dekkes hele leien av Turrennklubben. Kun utgifter til mat fordeles. Johnny vurderer matbudsjett i forkant.

                       

Sak 09-18       Skiteknikk kurs 2019

                        Kr 2000 diff Laugaland.  Kurs 2019 vurderes til høsten.  Betaling via VIPPS. 

           

Sak 10-18        Sandnes Arena – SA – rulleskibane i Melshei

                        Johnny ga generell info til styret.

 

Sak 11-18        Annonser

                        Styret søker stadig etter nye annonsører.

 

Sak 12-18        Sirdal Skiarena - SS

                         SS ved sitt styre ber om sponsorstøtte til nytt skianlegg på Tjørhom. Styret har vedtatt å gi kr 10.000 som en engangssum. Johnny ber Sirdal Skiarena om faktura. Bruk Bodil sin epost.

 

Sak 13-18        Sirdalsdagene sept 2018

                         Ulf har fullmakt til å ta beslutning vedr Sirdalsdagene.  Samarbeider med Ørjan og Sesilåmi.

 

Sak 14-18       Turrennklubben 40 års jubileum

                        Arrangeres ved en utvidet Temakveld 6. nov 2018 kl 18,00. Anders og Fredrik Aukland har bekreftet at de kommer. Bradur spiller. Vi serverer fingermat. Johnny sjekker lokaler. Inngangspenger kr 100 betales med VIPPS «betal – søk opp Turrennklubben» ved reservasjon.

 

Sak 15-18       Løypeavtale i Sirdal/Ådneram

                        Styret vedtar å fornye avtalen om løypeavgift med 5 nye år.  Totalt beløp er kr 50.000 som utbetales med kr 10.000 pr år. Første utbetaling skjer jan 2019.  Samme avtale gjøres for løypekjøring i Ådneram, men med totalt kr 10.000 som utbetales med kr 2.000 pr år. Første                          utbetaling skjer i jan 2019. Johnny kontakter løypeansvarlig på Sinnes og ber om muligheter for skilt som viser at Turrennklubben er sponsor.

 

Sak 16-18        Eventuelt

                         Vi skal diskutere mulige nye tilbud til medlemmene våre.

 

                        Sandnes den 30. april 2018

                        Turennklubben Rogaland