seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Protokoll

Møte nr 04-2018

Styremøte den 28. juni 2018 på Bråstein

Fra styret:         Johnny Garstad, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein,  Nils Bøe,  Olav Hagland, Ulf Olsen

Meldt fravær:   

 

Sak 01-18        Gjennomgang forrige møte.

                        Gjennomgang ved Johnny. OK! Johnny legger dagens referat på hjemmeside.

 

Sak 02-18        Økonomi   

                        Beholdning 720' pr dato. Else Jonnie ordner fakt til PWT. Gjelder antall renn og personer.

                       

Sak 03-18        Hjemmesiden - Turrennklubben.no

                        Johnny konferer Arild vedr fornyelse.  Infoboks vedr aktuelle renn på hjemmesiden. Facebook oppdateres.

 

Sak 04-18       Sesilåmi 2019

       Hytter på Brokke og Setesdal Hotell til overnatting som før. Art av bussbilletter 2019 vurderes.  Netthandel og direkte kjøp kun hos Hetland skal vurderes. Ulf møtte på Sesimøte

 

Sak 05-18       Marcialonga 27.1.2019

       Som før med PWT. Info legges på hjemmesiden. 8 rom/16 senger er reservert.

 

Sak 06-18       Vasaloppet 3.3.2019

                       Gjennomføres som før med Nils som reiseleder.  Info legges på hjemmesiden.

.

Sak 07-18      Skirenn utland 2019

                       Johnny lager egen boks på hjemmeside som viser alle PWT renn ved klikk.  Olav lager terminliste som viser alle aktuelle renn 2019 i inn/utland.

 

Sak 08-18      Familiesamling Sinnes 2019

                       Røde Kors hytten bestilles for 2019.  Hele leien av Turrennklubben.  Kun utgifter til mat fordeles.  Johnny vurderer matbudsjett i forkant.

                       

Sak 09-18       Skiteknikk kurs 2019

                        Kr 2000 diff Laugaland.  Kurs 2019 vurderes til høsten.  Betaling via VIPPS. 

           

Sak 10-18        Sandnes Arena – SA – rulleskibane i Melshei

                        Johnny ga generell info til styret. Johnny forsøker å skaffe Turrennklubb representant til styret

 

Sak 11-18        Annonser

                        Styret søker stadig etter nye annonsører.

 

Sak 12-18        Sirdal Skiarena - SS

                         Johnny ber Sirdal Skiarena om faktura for vedtatt beløp kr 10.000. Bruk Bodil sin epost.

 

Sak 13-18        Sirdalsdagene sept 2018

                         Skrinlegges pga manglende interesse fra Sesilåmi

 

Sak 14-18        Turrennklubben 40 års jubileum

                         Arrangeres ved en utvidet Temakveld 8.nov 2018 kl 18,00 – 20.30 på Hetland VGS. Anders og Fredrik Aukland har bekreftet at de kommer. Avtalt pris 12.500 pr person = 25.000 pluss                                 reiseutgifter. Bradur spiller. Avtalt pris 3.600.  Fingermat serveres.  Else Jonnie sjekker pris. Inngangspenger kr 100 betales med VIPPS «betal – søk opp Turrennklubben» ved                                             reservasjon.

Sak 15-18        Løypeavtale i Sirdal/Ådneram

                        Styret vedtar å fornye avtalen om løypeavgift med 5 nye år.  Totalt beløp er kr 50.000 som utbetales med kr 10.000 pr år.  Første utbetaling skjer jan 2019.  Samme avtale gjøres for                                    løypekjøring i Ådneram, men med totalt kr 10.000 som utbetales med kr 2.000 pr år.  Første utbetaling skjer i jan 2019.  Johnny kontakter løypeansvarlig på Sinnes og ber om muligheter                            for skilt som viser at Turrennklubben er sponsor.

 

Sak 16-18        Eventuelt

                         God møteledelse.  Nye tilbud til medlemmene våre mottas med takk.

 

         Sandnes den 28.juni 2018

Turennklubben Rogaland      

Else Jonnie Trones Bråstein