seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Protokoll

Møte nr 05-2018

Styremøte den 10. sept 2018 i Seilforeningen, Jåttåvågen

Fra styret: Johnny Garstad, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Olav Hagland, Ulf Olsen
Meldt fravær: Bodil Skadsem Høiland

Sak 01-18: Gjennomgang forrige møte
                   Gjennomgang ved Johnny. Ok. Johnny legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-18: Økonomi
                   Beholdning 712' pr dato.

Sak 03-18: Hjemmesiden - Turrennklubben.no
                   Else Jonnie ordner Sesi info til hjemmeside. Johnny legger inn.

Sak 04-18: Sesilåmi 2019
                   Hytter på Brokke og Setesdal Hotell til overnatting som før. Bussbilletter selges på nett. Else Jonnie kontakter Arild vedr opplegg. Direkte kjøp kun hos Hetland. Frafjord Bilruter kontaktes for pris.

Sak 05-18: Marcialonga 27.1.2019
                   Som før med PWT. Info på hjemmesiden. Direkte fly Gardemoen/Verona. Torsdag/mandag.

Sak 06-18: Vasaloppet 3.3.2019
                  Gjennomføres som før med Nils som reiseleder. Info på hjemmesiden.
.
Sak 07-18: Skirenn utland 2019
                   Johnny og Olav oppdaterer ved behov.

Sak 08-18: Familiesamling Sinnes 2019
                  Røde Kors hytten bestilt for 2019. Hele leien av Turrennklubben. Kun utgifter til mat fordeles. Avventer endelig fastsettelse av dato. Påmelding og betaling på hjemmeside.

Sak 09-18: Skiteknikk kurs 2019
                   Kr 2000 diff Laugaland. Kurs i febr 2019. Betaling direkte på nett via vår hjemmeside. Konf Arild. Nils kontakter Mikkelsplass om mulighet for instruksjon og pris.

Sak 10-18: Sandnes Arena – SA – rulleskibane i Melshei
                   Johnny ga generell info til styret. Johnny møter på SA styremøte 11.9.2018.

Sak 11-18: Annonser
                   Styret søker stadig etter nye annonsører.

Sak 12-18: Sirdal Skiarena - SS
                   Johnny purrer Sirdal Skiarena om faktura for vedtatt beløp kr 10.000. Bruk Bodil sin epost. Turrennklubben er lovet reklameskilt på arenaen. Johnny sjekker ansvar for skilt utforming.

Sak 13-18: Turrennklubben 40 års jubileum
                   Arrangeres ved en utvidet Temakveld 8.nov 2018 kl 18,00 – 20.30 på Hetland VGS. Anders og Fredrik Aukland kommer. Bradur spiller. Vi serverer pizza. Else Jonnie sjekker pris.

                   Inngangspenger kr 100 betales ved forhåndspåmelding på vår hjemmeside.

 

Sak 14-18: Løypeavtale i Sirdal/Ådneram skilt 

                   Johnny kontakter løypeansvarlig på Sinnes og ber om muligheter for skilt som viser at Turrennklubben er sponsor.

Sak 15-18: Eventuelt
                   Ulf etterlyser tilbakemelding fra Sesilåmikomiteen på innspill som kommer fra Turrennklubben. Ulf og Johnny følger opp.
                   Dato for årsmøte er 19. nov 2018 på Hetland VGS. Else Jonnie informerer valgkomiteen.

 

God møteledelse. Nye tilbud til medlemmene våre mottas med takk.

 

Sandnes den 10. sept 2018
Turennklubben Rogaland
Else Jonnie Trones Bråstein