seslaami 2020 2

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Påmelding for Familieturen 2020 - klikk her

Protokoll

Møte nr 06-2018
Styremøte den 25. okt 2018 i Seilforeningen, Jåttåvågen

Fra styret: Johnny Garstad, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Olav Hagland, Ulf Olsen

Sak 01-18 Gjennomgang forrige møte
Gjennomgang ved Johnny. Ok. Johnny legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-18 Økonomi
Beholdning 712' pr dato.

Sak 03-18 Hjemmesiden - Turrennklubben.no
Else Jonnie kontakter Sirdalsferie og Ørjan vedr annonse.

Sak 04-18 Sesilåmi 2019
4 hytter på Brokke og Setesdal Hotell har bekreftet ok. Bussbilletter selges på nett. Else Jonnie kontakter Arild vedr opplegg. Direkte kjøp hos Hetland. Else Jonnie avtaler med Paul.

Sak 05-18 Marcialonga 27.1.2019
Som før med PWT. 21 stk påmeldt. Ulf er reiseleder.

Sak 06-18 Vasaloppet 3.3.2019
8 stk påmeldt pr i dag. Gjennomføres som før med Nils som reiseleder. Info på hjemmesiden.

Sak 07-18 Skirenn utland 2019
Evnt planer er skrinlagt.

Sak 08-18 Familiesamling Røde Kors hytten Sinnes 2019
Bekreftet ok 18. - 20. jan 2019. Påmelding og betaling på hjemmeside. Johnny konf Arild.

Sak 09-18 Skiteknikk kurs 20.1.2019
Kr 2000 diff Laugaland. Kurs i febr 2019. Nils kontakter Mikkelsplass for instruksjon og pris.

Sak 10-18 Sandnes Arena – SA – rulleskibane i Melshei
Johnny orienterte. Vedtak: Turrennklubben bevilger kr 15.000 i driftstilskudd pr år i inntil 3 år

Sak 11-18 Annonser
Styret søker stadig etter nye annonsører.

Sak 12-18 Sirdal Skiarena - SS
Vi betaler for 2018-2021 tils kr10.000. Turrennklubben får reklameskilt på arenaen. 20X30cm
som betales av Turrennklubben

Sak 13-18 Turrennklubben 40 års jubileum
Temakveld 8.nov 2018 kl 18,00 – 20.30 på Hetland VGS. Vi serverer pizza. Else Jonnie sjekker pris. Entre kr 100 betales ved forhåndspåmelding. Konf Anders vedr flytider.

Sak 14-18 Årsmøte 19.11.2018
På Gamlaverket, Sandnes. Johnny leder. Else Jonnie bestiller frukt og sender ut invitasjon.

Sak 15-18 Skikveld/Sesilåmi 19.12.2018
Sesilåmi sitt arrangement i samarbeid med Turrennklubben. Vi kan bidra med noe praktisk arbeid. Økonomi blir vurdert etter nærmere avtale.

Sandnes den 25.okt 2018
Turennklubben Rogaland