seslaami2020

Bestilling åpner 01.12 transport (link)
Bestilling åpner 01.12 overnatting (link)

familietur 2020

Påmeldingen åpner 01.12.21 - klikk her

 

Årsmøte

19. november 2014

Saksliste:

 

 

  1. Åpning ved formann Harald Krohn-Pettersen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Valg
  7. Skifondets beretning og regnskap
  8. Behandling av innkomne forslag

Årsberetning 2014

Styret har i 2014 bestått av:

 

                   Leder:                          Harald Krohn-Pettersen

                   Kasserer:                     Bodil Skadsem Høiland

                   Sekretær:                    Else Jonnie Trones Bråstein

                   Styremedlemmer:       Nils Bøe

                                                       Siri Pettersen Robberstad

                                                       Johnny Andre Garstad

                   Revisor:                       Bjarne Asheim

                   Valgkomite:                 Formann Ivar Kloster

                                                       Sverre Vatland

                                                       Johannes Helland

                  

__________ // __________ // __________ // __________ // __________ // __________

                        Fondskomité:                        Formann Jostein Tunheim

                                                                      Gunnar Eiterjord

                                                                      Anne Østbø Frafjord

                       

                        Redaktør web:                      Siri Pettersen Robberstad

                                                                      

                        Reisekomite:                         Formann Harald Krohn-Pettersen

                                                                     Nils Bøe

       __________ // __________ // __________ // __________ // __________ // __________

Æresmedlemmer:                             Kjellaug Lund

                               Sverre Vatland

                                                                       Ivar Hostad

                                                                       Magne Westerheim

                                                                       Svein Gloslie

                                                                       Lars Ove Lund

                                                                       Else Jonnie Trones Bråstein

Årsberetning 2014

Et godt arbeidsår er over for TURRENNKLUBBEN ROGALAND. Aktivitetene er avviklet innenfor de rammer som ble besluttet på siste årsmøte.

Det har i løpet av året vært avholdt årsmøte den 26. nov 2013 og 5 styremøter.

Økonomi:      

Turrennklubben Rogaland har også i år hatt positiv økonomisk utvikling i regnskapsperioden som går fra 01.10.2013 til 20.10.2014. Resultat før finans viser et overskudd på kr. 54.264,-

Likviditeten er god.
Det er budsjettert med et underskudd på kr. 9,000,- for neste periode 2015.

Sesilåmikomiteen:

Formann Harald Krohn-Pettersen er Turrennklubben sin faste representant i Hovedstyret i Sesilåmikomiteen. Styret har høstet god erfaring med å være representert i Sesi-komiteen og derved ha et medlem med i organet hvor beslutninger vedr Sesilåmi blir fattet.

Familieskisamling Ådneram 3. - 5. januar 2014

Marcialonga søndag 26. jan 2014

Skiteknikk – kurs ved Ørjan Ravndal 1.-2. mars 2014

Vasaloppet 2. mars 2014    

Sesilåmi lørdag 22.mars 2014

Svalbard Skimaraton 3. mai 2014

Barmarksinstruksjon - Ørjan 1.september 2014

Rulleskikurs – Ørjan 3.nov 2014

Temakveld med Fredrik Aukland den 06. nov 2014

 

Øvrige aktiviteter i arbeidsåret 2013– 2014

Hjemmesiden www.turrennklubben.no :   Ansvarlig redaktør er Siri Pettersen Robberstad og medarbeider Harald Krohn-Pettersen. WEB- ansvarlig er Arild Toft.

Fellestrening: Barmarkstrening hver mandag kl 18,00 ved Ullanhaugtårnet, Sørmarka. Leder er Siri Pettersen Robberstad. Les mer på www.turrennklubben.no

Turrennkarusellen: Første renn i Turrennkarusellen gikk til Marcialonga i jan 2010. Tur til Tartu Marathon, Estland i febr 2011. I februar 2012 gikk turen til Transjursienne i Frankrike. I januar 2013 gikk turen til Dolomitten Lauf i Østerrike. Tur i april 2014 gikk til Svalbard Maraton. Birken blir turmål i 2015. Turene arrangeres i samarbeid med PWT.

Turrennklubbens Skifond- tildeling i 2013:

Skifondets tildeling pål kr 10,000,- ble delt mellom Sandnes IL Langrenn og Stavanger Skiklubb med kr 5.000,- til hver. Målgruppen er barn og ungdom og Sandnes IL bruker beløpet på rulleskikurs for barn i kjølvannet av Blinkfestivalen.

 

 

 

 

Valg 2014

 

 

Styreverv som er på valg på årsmøtet 2014:

 

            Formann:                   Harald Krohn-Pettersen         på valg                        (2år)

            Styremedlem:            Johnny Andre Garstad            på valg                        (2år)

            Styremedlem:            Siri Pettersen Robberstad       på valg                        (2år)

            Revisor:                     Bjarne Asheim                      på valg                        (1år)

            Valgkomitè:                Ivar Kloster                          på valg                        (2år)

                                             Sverre Vatland                      på valg                        (2år)

                                                                      

Medlemmene i fondskomiteen velges for tre år om gangen, med en representant som skiftes ut hvert år.

            Fondskomitè:             Jostein Tunheim                     på valg                        (3år)

                                                          

 

Stavanger den 19.nov 2014

Harald Krohn-Pettersen

Bodil Skadsem Høiland

Else Jonnie Trones Bråstein

     

Johnny Andre Garstad

Nils Bøe

Siri Pettersen Robberstad