seslaami2020

Bestilling åpner 01.12 transport (link)
Bestilling åpner 01.12 overnatting (link)

familietur 2020

Påmeldingen åpner 01.12.21 - klikk her

Protokoll

Årsmøte 2017

 

Årsmøtet ble avholdt onsdag den 29. november 2017 kl 19.00 på Hetland VGS

 

Fra styret møtte: Harald Krohn-Pettersen, Else Jonnie Trones Bråstein, Johnny André Garstad og Olav Hagland

Meldt forfall: Bodil S. Høiland og Nils Bøe

Det var 16 frammøtte.

 

Formann Harald ønsket velkommen.

Årsmøtet begynte kl 19.00. Møteslutt kl 20.30. Frukt ble servert.

Åpning: Årsmøtet ble åpnet av formann Harald Krohn-Pettersen.
Møteleder: Harald Krohn-Pettersen ble foreslått og valgt med akklamasjon.
Referent: Else Jonnie Trones Bråstein ble foreslått og valgt med aklamasjon.

Dagsorden: Ble godkjent uten merknader.

Årsberetning: Harald Krohn-Pettersen refererte fra styrets årsberetning.
Årsberetningen ble godkjent.

Regnskap: Regnskapet og budsjett ble gjennomgått av formann Harald og godkjent.

Valg: Valgkomiteens innstilling ble opplest av Else Jonnie og følgende posisjoner ble besatt:

Formann: Johnny Garstad valgt ved aklamasjon for 1 år
Kasserer: Bodil Skadsem Høiland gjv ved aklamasjon for 2 år
Sekretær: Else Jonnie Trones Bråstein gjv ved aklamasjon for 2 år
Styremedlem: Ulf Olsen valgt ved aklamasjon for 2 år
Valgkomitè: Harald Krohn Pettersen valgt ved aklamasjon for 2 år
Carl Petter Osmundsen valgt ved aklamasjon for 2 år
Fondskomitè: Jostein Tunheim valgt ved aklamasjon for 3 år
Revisor: Johannes Helland valgt ved aklamasjon for 1 år

Skifondet: Jostein Tunheim orienterte om Skifondet. Årets tildeling pål kr 10,000,- ble tildelt Suldal IL ski jr.

Årsmøtesak: Harald og Johnny informerte om bruk, drift og videre planer for Sandnes Arena, Melshei

Eventuelt: Ingen innkomne forslag

 

Etter valget ser styret og øvrige tillitsverv for 2018 slik ut:

Formann: Johnny Garstad
Kasserer: Bodil Skadsem Høiland
Sekretær: Else Jonnie Trones Bråstein
Styremedlem: Nils Ragnar Bøe
Styremedlem: Olav Hagland
Styremedlem: Ulf Olsen

Revisor: Johannes Helland

Valgkomité: Formann Harald Krohn Pettersen
                   Sverre Vatland
                   Carl Petter Osmundsen

Fondskomitè: Formann Jostein Tunheim
                      Gunnar Eiterjord
                      Eirik Larsson

Redaktør WEB: Johnny Garstad

Reisekomite: Nils Ragnar Bøe

 

Sandnes den 29. november 2017
Turrennklubben Rogaland
Else Jonnie Trones Bråstein
Sekr/referent