seslaami2020

Info og bestilling transport (link)
Info og bestilling overnatting (link)

familietur 2020

Dato og påmelding kommer i november - klikk her

Som en av eierne i Sandnes Arena vil våre medlemmer bli invitert til et informasjonsmøte 16. oktober i SI-hytta i Melshei. Her vil en få informasjon om prosessene rundt Sandnes Arena.

Invitasjon til informasjonsmøte om Sandnes Arena for medlemmene i eierklubbene

Tid: Onsdag 17. oktober 2018
Klokken: 19:00
Sted: SI-hytta i Melsheia

Det inviteres til informasjonsmøte for alle interesserte medlemmer i eierklubbene.
Innledningsvis vil det bli gitt en kort orientering om hvordan selskapet og aktiviteten er organisert.
Videre vil det bli gitt en oppsummering vedr. drift og bruk av anlegget hittil. Medlemmene oppfordres til å komme med tilbakemeldinger på ønsker og behov, eller andre forhold som dere mener bør tas tak i eller endres. Dette gjelder både forhold knyttet til anlegget med rulleskiløype og skytebane, herunder sikkerhet, men også tiltak som kan være med på å øke den sportslige aktiviteten enda mer.
Det vil deretter bli en gjennomgang og status vedr. arbeidet med bygging av nytt arenahus. Dette gjelder både finansieringen, tidsplan, samt utforming og planløsning. På hjemmesiden (www:sandnesarena.no) er det lagt ut link til illustrasjoner og foreløpige plantegninger. Også på dette punkt ønsker vi medlemmenes tilbakemeldinger og kommentarer som kan tas med videre i planprosessen.

Vi håper flest mulig benytter anledningen til å bli oppdatert på det spennende som skjer, samt å være med på å videreutvikle dette flotte anlegget.