seslaami2020

Bestilling åpner 01.12 transport (link)
Bestilling åpner 01.12 overnatting (link)

familietur 2020

Påmeldingen åpner 01.12.21 - klikk her

Protokoll
Møte nr 04-2017

Styremøte den 27. mars 2017 kl 18.00 i Seilforeningens lokale, Jåttåvågen

Fra styret: Harald Krohn-Pettersen, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Johnny Garstad, Olav Hagland

Meldt forfall: Bodil Skadsem Høiland,

 

Sak 01-17 Gjennomgang forrige møte
Gjennomgang ved Harald. Ok. Harald legger dagens referat på hjemmeside.

Sak 02-17 Økonomi
Kasserer mangler

Sak 03-17 Hjemmesiden - Turrennklubben.no
Johnny og Olav er webansvarlig fra dd. Disse har hatt infomøte med Arild Toft. Johnny ønsker mer aktivitet på facebook. Arild Toft kan kontaktes av styret ved behov.

Sak 04-17 Sesilåmi 11. mars 2017
Else Jonnie presenterte regnskap for Sesilåmi 2017. Separat for overnatting og buss og begge ble gjennomgått og godkjent. Vi får beholde 4 hytter i 2018 og prøver å få leie en hytte i tillegg. Vellykket opplegg både med hytter og Setesdal Hotell.

Sak 05-17 Marcialonga 29.01.2017
Vellykket gjennomført 2017. Nils reserverer 30 senger for 2018. Ber PWT om pris og legger inn på webside.

Sak 06-17 Vasaloppet 5. mars 2017
Vellykket gjennomført 2017. Reserverer 30 senger for 2018 og ber PWT om pris og legger inn på webside.

Sak 07-17 Birken 18. mars 2017
Ikke opplegg i vår regi 2017. Turrennklubben dropper opplegg i 2018

Sak 08-17 Toblac 11.02.2017 - Turrennkarusellen
Vellykket gjennomført for 16 stk i 2017. Engardin, Sveits velges for 2018. Nils ber om pris

Sak 09-17 Utenlandsturer 3-års plan
Vi planlegger for ett år om gangen.

Sak 10-17 Skiteknikk kurs 4. febr.
Vellykket gjennomført. Gjentas i 2018 og Audun Laugaland ønskes som instruktør.Avtale pris

Sak 11-17 Ådneram 20,-22, jan
Vellykket gjennomført. Johnny presenterer regnskap på neste møte. Det ble vedtatt å dekke tapt lønn for en dag til Johnny som tar fredagsfri på jobb i anledning turen.

Sak 12-17 Valgkomite/styresammensetning
Johnny går inn som fungerende formann fram til årsmøte nov 2017. Harald går inn som styremedlem for samme periode. Ekstraordinært årsmøte i mai 2017 droppes. Årsmøte må foreta valg av 2 medlemmer i valgkomiteen som var på valg i nov 2016. Styret finner og spør kandidater.

Sak 13-17 Annonser hjemmeside
Styret søker stadig etter nye annonsører. Ubetalte annonser strykes på webside.

Sak 14-17 Egenkapital
Vedr egenkapital ved evnt avvikling. Else Jonnie forespør advokat vedr ordlyd i punkt som kan legges inn i Turrennklubbens vedtekter. Det er forslag fra styret om fordeling til lokale klubber da særlig med henblikk på barne- og ungdomsarbeid.

Sak 15-17 Eventuelt
Vedr temakveld i nov 2017 ble det foreslått å spør Vegard Ulvang. Johnny tar kontakt.

 

Sandnes den 27. mars 2017
Turennklubben Rogaland