seslaami2020

Bestilling åpner 01.12 transport (link)
Bestilling åpner 01.12 overnatting (link)

familietur 2020

Påmeldingen åpner 01.12.21 - klikk her

Protokoll

Møte nr 02-2018

Styremøte den 26. febr 2018 på Bråstein

Fra styret:         Johnny Garstad, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein,  Nils Bøe,  Olav Hagland, Ulf Olsen

 

Sak 01-18         Gjennomgang forrige møte

                          Gjennomgang ved Johnny. Ok.  Johnny legger dagens referat på hjemmeside.

 

Sak 02-18         Økonomi   

                          Beh kr 790'.

                       

Sak 03-18         Hjemmesiden - Turrennklubben.no

                          Johnny oppdaterer og vedlikeholder.  Arild Toft kan kontaktes av styret ved behov.

 

Sak 04-18         Sesilåmi 10. mars 2018

                          Frafjord Bilruter ble valgt til transport.  Vi har i dag belegg til 3 busser.  Billetter levert til Hetland Sport, Magneten Ålgård og Intersport Østervåg. Pr i dag 41 stk på Setesdal Hotell og 40 stk i hytter på Brokke. 

 

Sak 05-18         Marcialonga 28. jan 2018, evaluering

                          Misnøye med nevnte punkter. Trøbbel med 2 par ski i hver skipose, lang transport fra Venezia og dårlig middag. Resten av turen ok. Skirennet vellykket. Ulf betalte EUR 70 x 2 tur//retur som bør refunderes av PWT.

 

Sak 06-18         Vasaloppet 4. mars 2018

                          Det er notert 4-5 avmeldinger.

.

 Sak 07-18        Toblac 3. febr 2018

                          Svært vellykket tur totalt sett.

 

Sak 08-18         Familiesamling Sinnes 19.-.21. jan 2018

                          Vellykket gjennomført på Røde Kors huset på Sinnes med Johnny og Jolaug som ledere for helgeturen. 47 stk i alder 2 – 80 år. Regnskap framlegges på neste møte. Johnny bestiller for neste år 2019.

                       

Sak 09-18         Skiteknikk kurs 20.febr 2018

                          20 stk påmeldt, men 16 stk møtte.  Kr 8.000 ble betalt til instruktør Audun Laugaland. Godt opplegg. I flg referat okt 2017 var kr 6.000 avtalt. Diff ?? Kurs febr 2019 vurderes til høsten. 

           

Sak 10-18         Sandnes Arena – SA – rulleskibane i Melshei

                          Johnny ga generell info til styret. En diskusjon i SA vedr retten til  reklamerettigheter fortsetter.

 

Sak 11-18         Annonser

                          Styret søker stadig etter nye annonsører. Tonstad Bakeri kan kontaktes.

 

Sak 12-18         Sirdal Skiarena - SS

                          SS ved sitt styre ber om sponsorstøtte til nytt skianlegg på Tjørhom. Styret vedtar å gi kr 10.000 som en engangssum.  Johnny ber Sirdal Skiarena sende faktura. Bruk Bodil sin epost.

 

Sak 13-18         Sirdalsdagene sept 2018

                          Ulf går i dialog med styret i Sesilåmi v/Ørjan om stand høsten 2018.  Egen sak på vårt neste styremøte i april.

 

Sak 14-18         Turrennklubben 40 års jubileum

                         Arrangeres ved en utvidet Temakveld nov 2018.  Et utvidet arrangement med servering av fingermat. Else Jonnie kontakter Olympiatoppen og ber om forslag til                               foredragsholder. To brødre Aukland, Jørgen og Anders, er førstevalg.

 

Sak 15-18         Løypeavtale i Sirdal/Ådneram

                          Styret vedtar å fornye avtalen om løypeavgift med 5 nye år.  Totalt beløp er kr 50.000 som utbetales med kr 10.000 pr år. Første utbetaling skjer jan 2019. Samme avtale gjøres for løypekjøring i Ådneram, men med totalt kr 10.000 som utbetales med kr 2.000 pr år. Første utbetaling skjer i jan 2019. Johnny kontakter løypeansvarlig på Sinnes og ber om muligheter for skilt som viser at Turrennklubben er sponsor.

 

Sak 16-18         Eventuelt

 

Nytt møte man 23.mars kl 19,00 på Bråstein

 

Sandnes den 26. februar 2018

Turennklubben Rogaland